Jesteś tutaj:

Powstaje mobilny Punkt Informacji Turystycznej. Co się na niego będzie składać? Zapraszamy do składania ofert

Centrum Edukacji Ekologicznej – wraz z Wydziałem Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach – realizuje projekt „Na drodze w Beskidy. Mobilny punkt informacji i promocji turystycznej regionu”.

W ramach mikroprojektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy, powstaje mobilny punkt obsługi ruchu turystycznego, w postaci namiotu promocyjnego wraz z wyposażeniem dodatkowym, jak również z dodatkowym doposażeniem stacjonarnego Punktu Informacji Turystycznej.

Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach projektu to 35.293,82 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR w wysokości 29.999.94 EUR (85%) oraz z budżetu państwa w kwocie 1.764,69 EUR (5%). Zadanie jest realizowane od lutego do listopada 2021 roku.

Jest to projekt transgraniczny, a partnerem naszej gminy w projekcie jest czeskie miasto Frýdlant nad Ostravicí.

W ramach projektu przewidziano udzielenie następujących zamówień:

1) usługa przewozu osób i sprzętu na imprezy plenerowe na terenie Polski wraz z obsługą stoiska (zintegrowana i połączona usługa cateringowa, w tym zaopatrzeniowa i obsługowa obejmująca kompleksową organizację i obsługę stoiska);
2) usługa przewozu osób i sprzętu na imprezy plenerowe na terenie Czech wraz z obsługą stoiska (zintegrowana i połączona usługa cateringowa, w tym zaopatrzeniowa i obsługowa obejmująca kompleksową organizację i obsługę stoiska);
3) usługa zaopatrzenia gastronomicznego stoiska w czasie imprez plenerowych (zakup ciast);
4) wykonanie kompletu oznaczeń promocyjnych;
5) wykonanie i publikacja materiału prasowego;
6) wykonanie strony internetowej;
7) opracowanie i wykonanie ulotek promocyjnych;
8) opracowanie i wykonanie broszur promocyjnych;
9) dostawa mobilnego namiotu ekspozycyjno-promocyjnego z niezbędnymi integralnymi akcesoriami montażowymi;
10) dostawa mobilnych stołów i krzeseł (jako wyposażenie dodatkowe namiotu ekspozycyjno-promocyjnego);
11) dostawa mobilnych stojaków na ulotki i materiały promocyjno-informacyjne (jako wyposażenie dodatkowe namiotu ekspozycyjno-promocyjnego);
12) dostawa mobilnych stołów ekspozycyjnych (jako niezbędne doposażenie punktu informacji turystycznej);
13) dostawa mobilnych krzeseł (jako niezbędne doposażenie punktu informacji turystycznej);

Szczegóły i specyfikacje zamówień:

1) usługa cateringowa obejmująca obsługę gastronomiczną i zaopatrzeniowo-techniczną stoiska wystawienniczo-promocyjnego, w tym przewóz osób – obsługi i transport materiałów – wyposażenia stoiska – niezbędnych do obsługi i wyposażenia stoiska jw., na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, w ramach organizacji wskazanego przez Zamawiającego miejscowego wydarzenia okolicznościowego, w szczególności przewóz osób (3-4) i transport (z magazynu na miejsce ekspozycji i z powrotem) stoiska promocyjnego wraz z materiałami promocyjnymi i degustacyjnymi – żywność (namiot, akcesoria, stoły i krzesła mobilne, stojak na ulotki mobilny, ulotki i broszury min. 2x 200 szt., degustacyjne produkty regionalne – ciasta min. 10x 4,5 kg) oraz obsługa techniczna i gastronomiczna stoiska w czasie wystawienia (ryczałt) przez min. 3 osoby, w tym 2 w strojach regionalnych nawiązujących do loklanych tradycji – wymagana własna pełna baza narzędziowa w celach realizacji montażu i demontażu stoiska jak w specyfikacji, zapewnienie przewozu dla żywności (wymagane ważne badania sanepidowskie osoby obsługującej) zapewniające jej bezpieczny transport i podanie, zapewnienie materiałów do obsługi gastronomicznej (obrusy, sztućce i naczynia jednorazowego użytku, serwetki itp. dla min. 200 porcji każdorazowo), wymagana odpowiednia ładowność samochodu i uprawnienia kierowcy kat. min. C, łączna długość przejazdu do 50 km, czas pracy do 12h (ilość jednostkowych usług wg specyfikacji jw. planowanych do realizacji w okresie do 10 miesięcy w 2021 roku – 8, z możliwością braku realizacji wszystkich z uwagi na sytuację epidemiczną, daty poszczególnych imprez z uwagi na trudną do przewidzenia sytuację epidemiczną i nie dającą się przewidzieć w 10-miesięcznej perspektywie sytuacją epidemiczną i prawną tj. dotyczącą prawnej możliwości realizacji imprez i wydarzeń, jak również ze względu na brak wystarczających ustaleń w ramach kalendarza imprez, zostaną wskazane przez Zamawiającego nie później niż 14 dni przed realizacją danej imprezy, a złożenie oferty jest równoznaczne ze zobowiązaniem się przez Zamawiającego do realizacji wszystkich jednostkowych usług w ramach niniejszego zamówienia)

Termin realizacji (wykonania i dostawy): do 30 listopada 2021 r. (z możliwością przedłużenia)
Oferty realizacji obejmujące cenę łączną (w PLN, brutto) za jednostkową usługę wg ww. przedmiotu zamówienia (kryterium: A. cena 100%, gdzie najniższa cena daje 100% spełnienia kryterium) można składać do 15 lutego br. do godz. 15:00 na adres e-mail cee@um.czechowice-dziedzice.pl lub w formie papierowej w Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach (ul. Hr. Kotulińskiego 2, w godzinach pracy)

2) usługa cateringowa obejmująca obsługę gastronomiczną i zaopatrzeniowo-techniczną stoiska wystawienniczo-promocyjnego, w tym przewóz osób – obsługi i transport materiałów – wyposażenia stoiska – niezbędnych do obsługi i wyposażenia stoiska jw., zamiejscowych poza terenem Gminy Czechowice-Dziedzice, w ramach organizacji wskazanego przez Zamawiającego zamiejscowego wydarzenia okolicznościowego (na terenie Czech), w szczególności przewóz osób (3-4) i transport (z magazynu na miejsce ekspozycji i z powrotem) stoiska promocyjnego wraz z materiałami promocyjnymi i degustacyjnymi – żywność (namiot, akcesoria, stoły i krzesła mobilne, stojak na ulotki mobilny, ulotki i broszury min. 2x 200 szt., degustacyjne produkty regionalne – ciasta min. 10x 4,5 kg) oraz obsługa techniczna i gastronomiczna stoiska w czasie wystawienia (ryczałt) przez min. 3 osoby, w tym 2 w strojach regionalnych nawiązujących do loklanych tradycji – wymagana własna pełna baza narzędziowa w celach realizacji montażu i demontażu stoiska jak w specyfikacji, zapewnienie przewozu dla żywności (wymagane ważne badania sanepidowskie osoby obsługującej) zapewniające jej bezpieczny transport i podanie, zapewnienie materiałów do obsługi gastronomicznej (obrusy, sztućce i naczynia jednorazowego użytku, serwetki itp. dla min. 200 porcji każdorazowo), wymagana odpowiednia ładowność samochodu i uprawnienia kierowcy kat. min. C, łączna długość przejazdu do 260 km, czas pracy do 12h (ilość jednostkowych usług wg specyfikacji jw. planowanych do realizacji w okresie do 10 miesięcy w 2021 roku – 2, z możliwością braku realizacji wszystkich z uwagi na sytuację epidemiczną, daty poszczególnych imprez z uwagi na trudną do przewidzenia sytuację epidemiczną i nie dającą się przewidzieć w 10-miesięcznej perspektywie sytuacją epidemiczną i prawną tj. dotyczącą prawnej możliwości realizacji imprez i wydarzeń, jak również ze względu na brak wystarczających ustaleń w ramach kalendarza imprez, zostaną wskazane przez Zamawiającego nie później niż 14 dni przed realizacją danej imprezy, a złożenie oferty jest równoznaczne ze zobowiązaniem się przez Zamawiającego do realizacji wszystkich jednostkowych usług w ramach niniejszego zamówienia)

Termin realizacji (wykonania i dostawy): do 30 listopada 2021 r. (z możliwością przedłużenia)
Oferty realizacji obejmujące cenę łączną (w PLN, brutto) za jednostkową usługę wg ww. przedmiotu zamówienia (kryterium: A. cena 100%, gdzie najniższa cena daje 100% spełnienia kryterium) można składać do 15 lutego br. do godz. 15:00 na adres e-mail cee@um.czechowice-dziedzice.pl lub w formie papierowej w Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach (ul. Hr. Kotulińskiego 2, w godzinach pracy)

3) usługa zaopatrzenia gastronomicznego stoiska w czasie imprez plenerowych (zakup ciast) obejmująca zaopatrzenie stoiska wystawienniczo-promocyjnego w regionalne produkty degustacyjne o profilu cukierniczym, nawiązujące do lokalnych tradycji wypieku i realizowane lokalnie przez koło gospodyń z wykorzystaniem regionalnych produktów ekologicznych – ciasto regionalne wykonane rękodzielniczo na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice przez lokalne koło o wadze min. 4,5 kg, umożliwiające wykonanie min. 20 porcji degustacyjnych, na jednostkową 1-dniową akcję wystawienniczo-promocyjną, w zależności od terminów organizowanych imprez, zamówienie obejmuje 10 jednostkowych zakupów obejmujących 10 ciast jw. na każdy jednostkowy zakup (ilość jednostkowych zakupów planowanych do realizacji w okresie do 10 miesięcy w 2021 roku – 10, z możliwością braku realizacji wszystkich z uwagi na sytuację epidemiczną, daty poszczególnych imprez z uwagi na trudną do przewidzenia sytuację epidemiczną i nie dającą się przewidzieć w 10-miesięcznej perspektywie sytuacją epidemiczną i prawną tj. dotyczącą prawnej możliwości realizacji imprez i wydarzeń, jak również ze względu na brak wystarczających ustaleń w ramach kalendarza imprez, zostaną wskazane przez Zamawiającego nie później niż 14 dni przed realizacją danej imprezy, a złożenie oferty jest równoznaczne ze zobowiązaniem się przez Zamawiającego do realizacji wszystkich jednostkowych usług w ramach niniejszego zamówienia)

Termin realizacji (sprzedaży i dostawy): do 30 listopada 2021 r. (z możliwością przedłużenia)
Oferty realizacji obejmujące cenę łączną (w PLN, brutto) za jednostkowy zakup wg ww. przedmiotu zamówienia (kryterium: A. cena 100%, gdzie najniższa cena daje 100% spełnienia kryterium) można składać do 15 lutego br. do godz. 15:00 na adres e-mail cee@um.czechowice-dziedzice.pl lub w formie papierowej w Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach (ul. Hr. Kotulińskiego 2, w godzinach pracy)

4) wykonanie kompletu banerów i oznaczeń promocyjnych obejmuje:
a) logotyp punktu informacji turystycznej na podstawie dostarczonej koncepcji, w tym projekt logotypu (opracowanie graficzne) + wizualizacja elektroniczna – 1 szt., naklejka wodoodporna i ścieralnoodporna na podświetlaną doniczkę (pełny kolor) – 2 szt., naklejka wodoodporna i ścieralnoodporna na ladę ok. 0,5×0,5 m (pełny kolor) – 1 szt.
b) winder promocyjny, w tym projekt winderu (opracowanie graficzne), wg ustaleń – 1 szt., winder stand. z obciążeniem z logotypami (pełny kolor), wg ustaleń – 4 szt.
c) baner do namiotu promocyjnego, w tym projekt banneru, wg ustaleń – 1 szt., baner wodoodporny 2,0×0,3 m z nadrukiem i rzepami mocującymi (pełny kolor), wg ustaleń – 4 szt., baner wodoodporny 2,0×0,3 m z nadrukiem jednolitym i rzepami mocującymi, wg ustaleń – 4 szt.

Termin realizacji (wykonania i dostawy): do 30 sierpnia 2021 r.
Oferty realizacji obejmujące cenę łączną (w PLN, brutto) za ww. przedmiot zamówienia (kryterium: A. cena 100%, gdzie najniższa cena daje 100% spełnienia kryterium, B. gwarancja 20% – gdzie okres 5 lat gwarancji daje 100% spełnienia kryterium, 4 lata gwarancji daje 75% spełnienia kryterium, 3 lata gwarancji daje 50% spełnienia kryterium, 2 lata gwarancji daje 25% spełnienia kryterium, poniżej – 0%) można składać do 15 lutego br. do godz. 15:00 na adres e-mail cee@um.czechowice-dziedzice.pl lub w formie papierowej w Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach (ul. Hr. Kotulińskiego 2, w godzinach pracy)

5) wykonanie i publikacja materiału prasowego w wymiarze min. 1/2 strony (1/2 kolumny) w prasie regionalnej, 1 szt.

Termin realizacji (wykonania i dostawy): do 30 listopada 2021 r. (z możliwością przedłużenia)
Oferty realizacji obejmujące cenę łączną (w PLN, brutto) za ww. przedmiot zamówienia (kryterium: A. cena 100%, gdzie najniższa cena daje 100% spełnienia kryterium) można składać do 15 lutego br. do godz. 15:00 na adres e-mail cee@um.czechowice-dziedzice.pl lub w formie papierowej w Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach (ul. Hr. Kotulińskiego 2, w godzinach pracy)

6) wykonanie strony internetowej obejmuje wykonanie strony internetowej informacji turystycznej, responsywnej i bezpiecznej, zadokowanej na zewnętrznych serwerach, z 5-letnim serwisem i gwarancją (kopie zapasowe, aktualizacja, przywracanie w ramach potrzeb, konserwacja i utrzymanie – w cenie na 5 lat), z translatorem (tłumaczeniem treści), promująca walory turystyczne, przyrodnicze
i kulturowe (Czechowice-Dziedzice i czeski Frydlant nad Ostravici), jak również Euroregionu Beskidy, zapraszającej do odwiedzenia regionu Beskidy, skierowana do osób zainteresowanych odwiedzeniem regionu i poznaniem bogactwa przyrodniczego i kulturalnego regionu Beskidy (obejmuje tłumaczenie na język czeski) – ściśle wg wytycznych Zamawiającego, 1 szt.

Termin realizacji (wykonania i dostawy): do 30 listopada 2021 r. (z możliwością przedłużenia)
Oferty realizacji obejmujące cenę łączną (w PLN, brutto) za ww. przedmiot zamówienia (kryterium: A. cena 100%, gdzie najniższa cena daje 100% spełnienia kryterium) można składać do 15 lutego br. do godz. 15:00 na adres e-mail cee@um.czechowice-dziedzice.pl lub w formie papierowej w Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach (ul. Hr. Kotulińskiego 2, w godzinach pracy)

7-8)
Opracowanie i wykonanie ulotek i broszur informacyjnych obejmuje:
1 projekt broszury, 1 projekt ulotki, 1 wydruk broszury – na spirali 8 stron (4+8) format A4 papier kredowy mat 350 g (okładka) i 170 g (wnętrze), 3500 szt., 1 wydruk ulotek – dwustronne format A6, papier kredowy mat 250 g, z dostawą, 3500 szt.

Termin realizacji (wykonania i dostawy): do 31 sierpnia 2021 r. (z możliwością przedłużenia)
Oferty realizacji obejmujące cenę łączną (w PLN, brutto) za ww. przedmiot zamówienia (kryterium: A. cena 100%, gdzie najniższa cena daje 100% spełnienia kryterium) można składać do 15 lutego br. do godz. 15:00 na adres e-mail cee@um.czechowice-dziedzice.pl lub w formie papierowej w Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach (ul. Hr. Kotulińskiego 2, w godzinach pracy)

9) dostawa mobilnego namiotu ekspozycyjno-promocyjnego z niezbędnymi integralnymi akcesoriami montażowymi obejmuje sprzedaż i dostawę przedmiotów:
namiot ekspresowy 4x6m 8 mkw kolor szary z dopinanymi ścianami bocznymi z przeznaczeniem na 24-32 osób jednocześnie, wysokość boku 2,25-2,55 m, wysokość kalenicy 3,40-3,70 m, poszycie dachu: 300g/m² 300Dx300D poliester z PVC na tylnej stronie, ściany boczne i tylne 300g/m² 300Dx300D poliester z PVC na tylnej stronie, rama aluminiowa, rury/złączki 40x40x1,1 mm + 25x25x1,1 mm + 26x13x1,1 mm, wymiar w stanie złożonym 2,02×0,44×0,28 m, odporny na działanie promieni UV, 100% wodoodporny, masa 73 kg, dołączone ściany boczne 6 szt. z panoramicznymi oknami + 2 szt. zamykane na zamek, wyposażenie: kotwy 25 cm, torba z kółkami, zestaw zabezpieczający 4 (kotwy mocujące 60cm i pasy zabezpieczające), obciążniki 6 kg 8 szt., całość do celów promocyjno-wystawienniczych, do wystawienia zewnętrznego

Termin realizacji (sprzedaży i dostawy): do 30 kwietnia 2021 r.
Oferty realizacji obejmujące cenę łączną (w PLN, brutto) za ww. przedmiot zamówienia (kryterium: A. cena 100%, gdzie najniższa cena daje 100% spełnienia kryterium, B. gwarancja 20% – gdzie okres 5 lat gwarancji daje 100% spełnienia kryterium, 4 lata gwarancji daje 75% spełnienia kryterium, 3 lata gwarancji daje 50% spełnienia kryterium, 2 lata gwarancji daje 25% spełnienia kryterium, poniżej – 0%) można składać do 15 lutego br. do godz. 15:00 na adres e-mail cee@um.czechowice-dziedzice.pl lub w formie papierowej w Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach (ul. Hr. Kotulińskiego 2, w godzinach pracy)

10) dostawa mobilnych stołów i krzeseł (jako wyposażenie dodatkowe namiotu ekspozycyjno-promocyjnego) obejmuje sprzedaż i dostawę przedmiotów:
krzesła składane 48x43x89 cm czarne 12 szt., składany stół prostokątny 182x74x74 cm czarny 1 szt., składany stół okrągły Ø80×110 cm czarny 3 szt., wózek transportowy pionowy 150 kg, 1 szt.

Termin realizacji (sprzedaży i dostawy): do 30 kwietnia 2021 r.
Oferty realizacji obejmujące cenę łączną (w PLN, brutto) za ww. przedmiot zamówienia (kryterium: A. cena 100%, gdzie najniższa cena daje 100% spełnienia kryterium, B. gwarancja 20% – gdzie okres 5 lat gwarancji daje 100% spełnienia kryterium, 4 lata gwarancji daje 75% spełnienia kryterium, 3 lata gwarancji daje 50% spełnienia kryterium, 2 lata gwarancji daje 25% spełnienia kryterium, poniżej – 0%) można składać do 15 lutego br. do godz. 15:00 na adres e-mail cee@um.czechowice-dziedzice.pl lub w formie papierowej w Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach (ul. Hr. Kotulińskiego 2, w godzinach pracy)

11) dostawa mobilnych stojaków na ulotki i materiały promocyjno-informacyjne (jako wyposażenie dodatkowe namiotu ekspozycyjno-promocyjnego) obejmuje sprzedaż i dostawę przedmiotów:
mobilne stojaki na ulotki o wymiarze max. A4, wysokość 140-150 cm, 5 półek, możliwość podziału każdej półki na dwie części dla materiałów o szerokości 105 mm, składany bez konieczności zdejmowania materiałów ekspozycyjnych, podstawa stabilna stalowa, kolor czarny lub popielaty, 2 szt.

Termin realizacji (sprzedaży i dostawy): do 30 kwietnia 2021 r.
Oferty realizacji obejmujące cenę łączną (w PLN, brutto) za ww. przedmiot zamówienia (kryterium: A. cena 100%, gdzie najniższa cena daje 100% spełnienia kryterium, B. gwarancja 20% – gdzie okres 5 lat gwarancji daje 100% spełnienia kryterium, 4 lata gwarancji daje 75% spełnienia kryterium, 3 lata gwarancji daje 50% spełnienia kryterium, 2 lata gwarancji daje 25% spełnienia kryterium, poniżej – 0%) można składać do 15 lutego br. do godz. 15:00 na adres e-mail cee@um.czechowice-dziedzice.pl lub w formie papierowej w Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach (ul. Hr. Kotulińskiego 2, w godzinach pracy)

12) dostawa mobilnych stołów ekspozycyjnych (jako niezbędne doposażenie punktu informacji turystycznej) obejmuje sprzedaż i dostawę przedmiotów:
stoły 1600x700x760 mm z płyty o grubości 28 mm oklejone PVC 2 mm kolor dąb, nogi/statywy metalowe o profilu prostokątnym w wymiarze 40×40 mm kolor czarny lub aluminium, w tym stoły składane stosowo (składane statywy z nogami) 4 szt. oraz stoły mobilne ze składanym blatem 4 szt., wózek poziomy do transportu i magazynowania stołów 1600×800 mm metalowy na kółkach gumowanych z uchwytem, 1 szt.

Termin realizacji (sprzedaży i dostawy): do 30 kwietnia 2021 r.
Oferty realizacji obejmujące cenę łączną (w PLN, brutto) za ww. przedmiot zamówienia (kryterium: A. cena 100%, gdzie najniższa cena daje 100% spełnienia kryterium, B. gwarancja 20% – gdzie okres 5 lat gwarancji daje 100% spełnienia kryterium, 4 lata gwarancji daje 75% spełnienia kryterium, 3 lata gwarancji daje 50% spełnienia kryterium, 2 lata gwarancji daje 25% spełnienia kryterium, poniżej – 0%) można składać do 15 lutego br. do godz. 15:00 na adres e-mail cee@um.czechowice-dziedzice.pl lub w formie papierowej w Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach (ul. Hr. Kotulińskiego 2, w godzinach pracy)

13) dostawa mobilnych krzeseł (jako niezbędne doposażenie punktu informacji turystycznej) obejmuje sprzedaż i dostawę przedmiotów:
składane, zapewniające szybki montaż i łatwe magazynowanie, krzesła metalowe wykonane z dwukrotnie cynkowanej stali, malowane proszkowo i pokryte powłoką poliestrową zapobiegającą rdzewieniu, kolor antracyt, wymiary 81x42x52, do wystawienia zewnętrznego, 50 sztuk

Termin realizacji (sprzedaży i dostawy): do 30 kwietnia 2021 r.
Oferty realizacji obejmujące cenę łączną (w PLN, brutto) za ww. przedmiot zamówienia (kryterium: A. cena 100%, gdzie najniższa cena daje 100% spełnienia kryterium, B. gwarancja 20% – gdzie okres 5 lat gwarancji daje 100% spełnienia kryterium, 4 lata gwarancji daje 75% spełnienia kryterium, 3 lata gwarancji daje 50% spełnienia kryterium, 2 lata gwarancji daje 25% spełnienia kryterium, poniżej – 0%) można składać do 15 lutego br. do godz. 15:00 na adres e-mail cee@um.czechowice-dziedzice.pl lub w formie papierowej w Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach (ul. Hr. Kotulińskiego 2, w godzinach pracy)

Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

W CEE oko w oko z naturą

Sarny, kaczki, kuropatwy, a nawet już zimorodki – fauna w czechowickim Centrum Edukacji Ekologicznej jest z miesiąca na miesiąc coraz bardziej obfita.

Czytaj dalej

Punkt Informacji Turystycznej w CEE

W grudniu 2020 r. wewnątrz budynku CEE doposażono stanowisko Punktu Informacji Turystycznej. Pełne jego uruchomienie – o ile ograniczenia epidemiczne pozwolą – planowane jest na rok 2021.

Czytaj dalej

Dla natury i klimatu

Na przełomie listopada i grudnia 2020 roku prowadzone były zabiegi pielęgnacyjne drzew w CEE, na wzgórzu zamkowym i w Dolinie Potoku Czechowickiego.

Czytaj dalej

I Ty możesz zostać ogrodnikiem!

Centrum Edukacji Ekologicznej zaprasza szkolnych miłośników przyrody do opieki nad ogródkami tematycznymi przy CEE. Nabór chętnych na rok wegetacyjny 2021 już się rozpoczął.

Czytaj dalej

Wieża widokowa otwarta!

Od czwartku 15 października br. otwarta jest wieża widokowa na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach. Zapraszamy do odwiedzania obiektu, oczywiście zgodnie z regulaminem.

Czytaj dalej

Ekologiczne wykorzystanie odpadów zielonych

Pod koniec września 2020 r. przy Centrum Edukacji Ekologicznej stanął kompostownik, w którym zagospodarowywane są odpady zielone powstające na terenie obiektu w wyniku zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych na roślinach i innych prac ogrodniczych.

Czytaj dalej

Edukacyjny plac zabaw już otwarty!

Od 26 września 2020 r. otwarty jest edukacyjny plac zabaw w ramach kompleksu CEE. Obiekt mieści się przy ulicy Chłopskiej, w pobliżu budynku przedszkola i Czechowickiej Doliny Jaskrów.

Czytaj dalej


Wykonanie: Paweł Mizera, CEE (2020)
Teksty i zdjęcia: CEE (Paweł Mizera, Przemysław Szwed i Joanna Ząbek) oraz zgodnie z podpisami