Skip to main content

Centrum Edukacji Ekologicznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej cee.czechowice-dziedzice.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020.07.01. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.01.01.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie mają już takie napisy.
 • Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są obok formularza kontaktowego.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 1 lipca 2020 r. mogą nie być dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
 • Część nowych, multimedialnych i innych funkcji może nie być dostępna cyfrowo. Zapewnienie dostępności tych funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.  Oceniliśmy to na podstawie Analizy kosztów dostępności cyfrowej funkcji wirtualnego spaceru (PDF).

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2022.01.05. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022.01.05.

 

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Andrzej Sakrajecki, mailowo – a.sakrajecki@um.czechowice-dziedzice.pl lub telefonicznie – 32 450 74 84.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż około 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. hrabiego Franciszka Karola Kotulińskiego 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice

 1. Do budynku prowadzą 3 wejścia – jedno (służbowe) od ulicy hrabiego Kotulińskiego oraz dwa od drugiej strony budynku, od ulicy Mikołaja Kopernika i wieży widokowej. Do wejść prowadzą częściowo schody, jednak są podjazdy bez barier architektonicznych dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Dla gości indywidualnych przeznaczone jest wejście oznaczone numerem 3, a dla umówionych grup zorganizowanych wejście oznaczone numerem 2.
 2. Recepcja z punktem informacyjnym znajduje się po lewej stronie od wejścia numer 3. Dla gości przeznaczone są sala ekspozycyjna, którą zwiedza się z przewodnikiem, oraz sala konferencyjna (w ramach umówionych spotkań), dostępna na zasadach określonych przez kierownika obiektu, a także toalety. Dostępna jest toaleta dla niepełnosprawnych.
 3. Dla osób na wózkach dostępna jest cała część budynku przeznaczona dla gości. Część przestrzeni służbowej nie jest dostępna dla osób na wózkach. W budynku nie ma windy.
 4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, naprzeciwko wejścia, i jest oznaczona właściwymi piktogramami. O jej lokalizacji informuje również na życzenie pracownik recepcji (punktu informacyjnego).
 5. Przed budynkiem na parkingu ogólnodostępnym (zlokalizowanym od strony ulicy Mikołaja Kopernika) wyznaczono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Takie miejsca są również na parkingu służbowym przeznaczonym dla pracowników (przy ulicy hrabiego Kotulińskiego).
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, jednak pod nadzorem pracownika obiektu.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 8. W recepcji można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online (jest ogólnodostępna sieć WiFi), pod warunkiem zapewnienia sobie własnego sprzętu w tym zakresie i pod nadzorem i z pomocą pracownika obiektu. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Aplikacje mobilne

Nie prowadzimy aplikacji mobilnych.

Informacje dodatkowe

[nie dotyczy]

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej.