Skip to main content

Położenie i obszar

Obszar Doliny Potoku Czechowickiego to tereny przylegające do Potoku Czechowickiego w jego środkowym fragmencie przebiegu, rozciągającym się od ulicy Hrabiego Kotulińskiego do tzw. „Starej Gminy” przy ulicy Legionów.

Potok Czechowicki na tym odcinku przepływa przez trzy stawy hodowlane, obszar polderowy z charakterystycznym zbiorowiskiem łęgowym, obszary zabudowy oraz przez typowe zbiorowiska grądowe, malowniczo kształtujące się na skarpach doliny rzecznej.

Potok Czechowicki wypływa z Lasu Potok, niedaleko od Górnego Lasu w Czechowicach Górnych (w pobliżu pętli autobusowej przy ulicy Potok) i płynie w swoim górnym odcinku równolegle do ulicy M. Kopernika aż do drogi krajowej numer 1, pod którą przepływa, w sąsiedztwie dawnej Agronomówki.

Na odcinku pomiędzy DK1 a ul. Hrabiego Kotulińskiego pozostaje jeszcze niezrewitalizowany. Na dolnym odcinku potok płynie równolegle i pomiędzy ulicami Legionów i Stawową, również współtworząc liczne stawy, aż do ulicy Zielonej i linii kolejowej biegnącej z Czechowic-Dziedzic do Zebrzydowic i Czech, gdzie wpada do rzeki Iłownicy, a następnie – wraz z wodami tej ostatniej – do rzeki Wisły. Dalej – prosto do Bałtyku…

Flora

Potok Czechowicki na odcinku od ulicy Hrabiego Kotulińskiego do tzw. Starej Gminy przy ulicy Legionów przepływa przez trzy stawy i obszar polderowy z charakterystycznym …

Fauna

W Dolinie Potoku Czechowickiego możemy spotkać m.in. takie ciekawe gatunki zalatujące, jak orzeł, czy gniazdujące, jak bocian czarny i żuraw. Zarówno w dolinie


Nad potokiem

Urokliwe łęgi wierzbowe to jedna z najbardziej charakterystycznych cech Doliny Potoku Czechowickiego