Skip to main content

Ekodoradztwo i konsultacje ekologiczne

Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach w ramach swojej oferty edukacyjno-doradczej prowadzi dyżury ekodoradców i konsultacje programu „Czyste Powietrze”.

Dyżury telefoniczne i stacjonarne w ramach ekodoradztwa prowadzone są w ramach współpracy z Aglomeracją Beskidzką. Dyżury telefoniczne ekodoradców odbywają się w każdy poniedziałek od 7:30 do 15:30 pod numerami telefonów 535 880 499, 535 884 498 oraz 535 667 919, natomiast dyżury stacjonarne – w wybrane środy w godz. 11-14:30 po wcześniejszym umówieniu drogą telefoniczną. Podczas konsultacji z ekodoradcami mieszkańcy mogą uzyskać informację o dostępnych formach wsparcia oraz dotacjach na wymianę źródeł ciepła (w tym o programie „Czyste Powietrze”), dowiedzieć się jak podnieść efektywność energetyczną budynków oraz otrzymać pomoc w doborze optymalnego ekologicznego źródła ciepła.

Dodatkowo w wybrane dni dostępni są telefonicznie konsultanci udzielający informacji dotyczących ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze” realizowanego przez NFOŚiGW. Konsultacje takie udzielane są w każdy roboczy wtorek w godzinach 8-15 pod numerem telefonu 32 450 74 84. W CEE nie udziela się informacji dotyczących złożonych wniosków – gmina nie ma dostępu do wniosków złożonych w WFOŚiGW oraz nie gromadzi danych osób składających wnioski, nie odpowiada także za treść wniosków – w tym dane mieszkańców – ani ich procedowanie w WFOŚiGW, jak również za zasady i kształt programu.

Wnioski o dofinansowanie i o płatność w ramach programu „Czyste Powietrze” wypełnia się wyłącznie elektronicznie i można to zrobić samodzielnie, a w przypadku wątpliwości można skorzystać z naszych poniedziałkowych lub wtorkowych konsultacji i ekodoradztwa bądź skorzystać z instrukcji wypełniania wniosku dostępnej na ogólnopolskim portalu „Czyste Powietrze”. W trosce jednak o osoby wykluczone cyfrowo, nieumiejące korzystać z komputera tudzież internetu, w CEE dostępne jest również stanowisko komputerowe, z którego mieszkańcy mogą skorzystać pod okiem naszych konsultantów (ekodoradców) w celu wypełnienia swojego wniosku o dofinansowanie w programie oraz wniosku o płatność – po wcześniejszym skompletowaniu i przygotowaniu wszystkich niezbędnych danych dotyczących m.in. swoich nieruchomości oraz po zweryfikowaniu możliwości uzyskania dofinansowania. O możliwość skorzystania ze stanowiska z pomocą ekodoradcy lub konsultanta należy pytać podczas poniedziałkowych i wtorkowych dyżurów telefonicznych.

Należy pamiętać, że program „Czyste Powietrze” nie jest programem prowadzonym przez gminę, lecz programem ogólnopolskim, realizowanym na terenie województwa śląskiego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Centrum Edukacji Ekologicznej – na podstawie porozumienia w WFOŚiGW – jedynie doradza i pomaga mieszkańcom wziąć udział w programie. Główna infolinia programu jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 pod numerem telefonu 22 340 40 80 a wszystkie informacje są dostępne na ogólnopolskim portalu Programu „Czyste Powietrze” www.czystepowietrze.gov.pl – zgodnie z zasadami programu, od początku 2023 roku wszystkie wnioski o dotację i płatność składane są elektronicznie.

Program „Czyste Powietrze” w CEE

Punkt INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Czyste Powietrze” w CEE jest czynny we WTORKI – udzielanie informacji i konsultacje odbywają się wyłącznie telefonicznie (tel. 32 450 74 84).

Punkt PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW w programie wraz ze stanowiskiem komputerowym do wypełniania wniosków o dotację jest czynny w ŚRODY (stacjonarnie – tylko dla umówionych i zapisanych osób – wejście nr 2).

Infolinia programu „Czyste Powietrze”: tel. 32 60 32 252


Chcę dowiedzieć się więcej o programie „Czyste Powietrze”

Więcej informacji o programie możesz uzyskać:

PRZEZ INTERNET (24h)

↪ PRZEZ TELEFON na rządowej infolinii programu
czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 tel. 32 60 32 252

↪ PRZEZ TELEFON w gminnym Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym
czynnym we wtorki w godz. 8-15 tel. 32 450 74 84

Chcę skonsultować możliwość złożenia wniosku o dotację

Skonsultować możliwość złożenia wniosku w programie i upewnić się, czy kwalifikujesz się do programu, możesz:

↪ PRZEZ TELEFON na rządowej infolinii programu
czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 tel. 32 60 32 252

↪ PRZEZ TELEFON w gminnym Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym
czynnym we wtorki w godz. 8-15 tel. 32 450 74 84

Chcę złożyć wniosek o dotację

Wniosek w programie możesz złożyć:

PRZEZ INTERNET (24h)

↪ PRZEZ INTERNET w gminnym Punkcie Przyjmowania Wniosków (po wstępnym telefonicznym wywiadzie w celu ustalenia kwalifikowania się do programu i zapisie telefonicznym na wolny termin w celu skorzystania ze stanowiska komputerowego w CEE – infolinia i zapisy są czynne we wtorki w godz. 8-15 tel. 32 450 74 84) – oraz zapoznaniu się z materiałami niezbędnymi do złożenia wniosku i skompletowaniu pełnej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku w formie papierowej.

Punkt Przyjmowania Wniosków jest czynny w środy w godz. 8-15 i przyjmuje wyłącznie zapisane i umówione osoby.

Chcę skonsultować wypełniany samodzielnie wniosek o dotację

Skonsultować możliwość złożenia wniosku w programie i upewnić się, czy kwalifikujesz się do programu, możesz:

↪ PRZEZ TELEFON na rządowej infolinii programu
czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 tel. 32 60 32 252

↪ PRZEZ TELEFON w gminnym Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym
czynnym we wtorki w godz. 8-15 tel. 32 450 74 84

Chcę skonsultować wniosek o płatność

Skonsultować możliwość złożenia wniosku w programie i upewnić się, czy kwalifikujesz się do programu, możesz:

↪ PRZEZ TELEFON na rządowej infolinii programu
czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 tel. 32 60 32 256

↪ PRZEZ TELEFON w gminnym Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym
czynnym we wtorki w godz. 8-15 tel. 32 450 74 84

↪ NA PAPIERZE w gminnym Punkcie Przyjmowania Wniosków w dni robocze w godz. 8-15 tel. 32 450 74 84 (należy przynieść kserokopię wypełnionego wniosku o płatność, bez załączników i złożyć wraz z numerem kontaktowym telefonu w punkcie informacyjnym w CEE – wejście nr 3 – a gdy wniosek zostanie sprawdzony, zadzwonimy).

Punkt Przyjmowania Wniosków w zakresie udostępniania stanowiska komputerowego do samodzielnego wypełniania WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE jest czynny w środy w godz. 8-15 i przyjmuje wyłącznie zapisane i umówione osoby.

Konsultacje WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ dotyczą wyłącznie kwestii formalnych i samego formularza wniosku pod kątem zgodności z instrukcją wypełniania wniosku dostarczoną przez WFOŚiGW (tj. podmiot rozliczający inwestycję i udzielający dotacji) – wszystkie kwestie merytoryczne, w tym załączniki, faktury, protokoły oraz dane osobowe i inwestycyjne należy uzupełnić, skompletować i wpisać we własnym zakresie. Pracownicy punktu nie wypełniają ani nie sprawdzają wniosków ani załączników (w tym faktur i protokołów) pod względem zgodności faktycznej z realizowaną inwestycją ani merytorycznej w zakresie takiej zgodności bądź przepisów (np. prawa budowlanego lub podatkowego) – zgodność merytoryczna i faktyczna realizowanej inwestycji i skompletowanych w wyniku jej realizacji dokumentów z wnioskiem o płatność oraz z wnioskiem o dotację jest zaświadczana przed WFOŚiGW wyłącznie przez beneficjenta i oświadczanie o niej odbywa się wyłącznie osobiście i na jego odpowiedzialność.

Chcę skorzystać z umówionej wizyty z EKODORADCĄ, w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym i Przyjmowania Wniosków w programie „Czyste Powietrze” w Centrum Edukacji Ekologicznej

Zapisałeś lub zapisałaś się i masz umówioną wizytę z ekodoradcą, w celu wypełnienia swojego wniosku o dotację na stanowisku komputerowym w CEE lub w celu skonsultowania swojego wniosku o płatność? Świetnie! Zapraszamy w umówionym terminie.

OGÓLNODOSTĘPNY PARKING znajduje się przy ulicy M. Kopernika przy wieży widokowej. Zapraszamy do wejścia numer 3 (od strony ruin „zamku” Wilczków). Jeśli drzwi będą zamknięte, naciśnij przycisk znajdującego się na nich dzwonka i cierpliwie czekaj na pracownika CEE.

Obawiasz się, że będziesz nieco za wcześnie? Nie przejmuj się! W oczekiwaniu na swoją kolej będziesz mógł (mogła) usiąść i odpocząć, a pracownik punktu informacyjnego CEE – o ile tylko będzie dostępny – opowie Ci o naszej działalności, oprowadzi Cię po wystawach edukacyjnych, przekaże Ci materiały informacyjne o CEE lub zachęci Cię do lektury materiałów z naszej minibiblioteczki edukacyjno-turystycznej w Punkcie Informacji Turystycznej!

Punkt Przyjmowania Wniosków jest czynny w środy w godz. 8-15 i przyjmuje wyłącznie zapisane i umówione osoby.


Ulotka informacyjna

aktualizacja 2023-01-03