Jesteś tutaj:
Grupa ogląda wystawy edukacyjne

Zobacz nasze wystawy edukacyjne

Makieta „zamku” Wilczków, artefakty z wykopalisk na wzgórzu zamkowym, wystawa fotograficzna „Przyroda Czechowic-Dziedzic”, fotografie z warsztatów transgranicznych
Rajd rowerowy w Centrum Edukacji Ekologicznej

Poznawaj z nami gminę i region przez ekologiczną turystykę i krajoznawstwo

Warsztaty fotografii przyrodniczej w Centrum Edukacji Ekologicznej

Weź udział w naszych warsztatach ekologicznych i przyrodniczych

Gminny bank drzew w Centrum Edukacji Ekologicznej

Odbierz w CEE swoją bezpłatną sadzonkę drzewa z gminnego Banku Drzew

Zbiórka charytatywna w CEE

Działasz w organizacji pozarządowej? Współpracuj z nami!Poznaj bogactwo przyrodnicze Centrum Edukacji Ekologicznej i Doliny Potoku Czechowickiego

 • Łonica czerwona

 • Bielik kapustnik

 • Świtezianka modra

 • Krzyżówka

 • Pałątka mała

 • Konwalijka dwulistna

 • Kotewka orzech wodny

 • Tatarak zwyczajny

 • Żaba zielona

 • Tężnica mała

 • Drozd śpiewak

Zapraszamy!

Zapraszamy do Centrum Edukacji Ekologicznej!

Pełni ono nie tylko funkcje edukacyjne, ale również informacyjne, turystyczno-krajoznawcze i promocyjne. Liczne realizowane projekty mają wpłynąć na obszar Doliny Potoku Czechowickiego. Celem jest rozwój i wzbogacenie infrastruktury oraz pielęgnowanie lokalnego zasobu przyrodniczego, kulturowego i rekreacyjnego.

W historycznym centrum Czechowic, w otoczeniu najważniejszych i najstarszych zabytków kulturowych, architektonicznych i przyrodniczych miasta powstał obiekt, który stanowi jej turystyczną wizytówkę, a to dzięki położeniu w urokliwej scenerii zrewitalizowanej i udostępnionej mieszkańcom oraz turystom Doliny Potoku Czechowickiego i w pobliżu drogi krajowej numer 1. Jest to miejsce, w którym akcentuje się przyrodnicze, kulturowe, krajoznawcze i rekreacyjne walory gminy. Krzewi się tutaj także wiedzę w dziedzinie ekologii i ochrony przyrody oraz działa na rzecz ochrony przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa miasta. Wszystko to odbywa się z naciskiem na promowanie krajoznawstwa i turystyki, w szczególności pieszej i rowerowej. W dalszeym ciągu trwa doposażanie i urządzanie budynku edukacyjnego i przyleglego terenu.

Punkt Informacji Turystycznej już wkrótce!

Dzięki pozyskaniu środków z Euroregionu Beskidy wkrótce będziemy mogli zaprosić również do naszego Punktu Informacji Turystycznej miasta, gminy i regionu! Będzie okazja, aby przy okazji zobaczyć nasze ekspozycje. Będzie można nacieszyć się wspaniałym widokiem na Dolinę Potoku Czechowickiego i okoliczne zabytki przyrody i kultury z naszej wieży widokowej! Zapraszamy już wkrótce.

Stworzenie punktu informacji turystycznej pozwoli z kolei starać się o dofinansowania na infrastrukturę turystyczną oraz promującą gminę i jej atrakcje. Przy okazji odrestaurowana została i wypielęgnowana aleja zabytkowych lip kandelabrowych. W dalszych planach jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej na Podraj i do Górnego Lasu wraz z kładką nad drogą krajową. Wszystko to planujemy w ramach kolejnego etapu uporządkowania Doliny Potoku Czechowickiego. Chcemy, aby przy drodze krajowej powstał punkt obsługi podróżnych w ramach punktu informacji turystycznej. W naszej koncepcji jest parking i oznakowanie miejskich atrakcji mające na celu zachęcenie osób podróżujących drogą krajową do wizyty w Dolinie Potoku Czechowickiego i na terenie gminy. Zakończenie pierwszego etapu budowy Punktu Informacji Turystycznej planowane jest w 2021 roku.

Wybierz się na spacer w Dolinę Potoku Czechowickiego!

Zapraszamy w malowniczą Dolinę Potoku Czechowickiego! Sporo tutaj ciekawych ptaków, są też zające, sarny i inne, zwierzęta. Teren jest bogaty w różneorodne siedliska roślinne. Dostępne są liczne naturalne ścieżki, pomosty na palach, edukacyjny plac zabaw, stawy i mokradła. Są tutaj urokliwe mostki, ruiny zamku i zabytki oraz pomniki przyrody. Teren jest otwarty przez 24 godziny na dobę, a w nocy oświetlony.


Na utrzymaniu biura Centrum Edukacji Ekologicznej:


Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach
Centrum Edukacji Ekologicznej


Zapraszamy na oficjalny serwis internetowy gminy:

Logo Gminy Czechowice-Dziedzice

Zapraszamy
w Dolinę Potoku CzechowickiegoWykonanie: Paweł Mizera, CEE (2020)
Teksty i zdjęcia: CEE (Paweł Mizera, Andrzej Sakrajecki, Przemysław Szwed, Joanna Ząbek) oraz zgodnie z podpisami