Skip to main content
Rajd rowerowy w Centrum Edukacji Ekologicznej

Poznawaj z nami gminę i region przez ekologiczną TURYSTYKĘ i KRAJOZNAWSTWO

Warsztaty fotografii przyrodniczej w Centrum Edukacji Ekologicznej

Weź udział w naszych WARSZTATACH EKOLOGICZNYCH i PRZYRODNICZYCH

Gminny bank drzew w Centrum Edukacji Ekologicznej

Odbierz w CEE swoją bezpłatną sadzonkę drzewa z gminnego BANKU DRZEW

Zbiórka charytatywna w CEE

Działasz w organizacji pozarządowej lub jesteś wolontariuszem? WSPÓŁPRACUJ z nami!


Poznaj bogactwo przyrodnicze Centrum Edukacji Ekologicznej i Doliny Potoku Czechowickiego

 • Łonica czerwona

 • Bielik kapustnik

 • Świtezianka modra

 • Krzyżówka

 • Pałątka mała

 • Konwalijka dwulistna

 • Kotewka orzech wodny

 • Tatarak zwyczajny

 • Żaba zielona

 • Tężnica mała

 • Drozd śpiewak

Zapraszamy do Centrum Edukacji Ekologicznej!

Pełni ono nie tylko funkcje edukacyjne, ale również informacyjne, turystyczno-krajoznawcze i promocyjne. Liczne realizowane projekty mają wpłynąć na obszar Doliny Potoku Czechowickiego. Celem jest rozwój i wzbogacenie infrastruktury oraz pielęgnowanie lokalnego zasobu przyrodniczego, kulturowego i rekreacyjnego.

W historycznym centrum Czechowic, w otoczeniu najważniejszych i najstarszych zabytków kulturowych, architektonicznych i przyrodniczych miasta powstał obiekt, który stanowi jej turystyczną wizytówkę, a to dzięki położeniu w urokliwej scenerii zrewitalizowanej i udostępnionej mieszkańcom oraz turystom Doliny Potoku Czechowickiego i w pobliżu drogi krajowej numer 1. Jest to miejsce, w którym akcentuje się przyrodnicze, kulturowe, krajoznawcze i rekreacyjne walory gminy. Krzewi się tutaj także wiedzę w dziedzinie ekologii i ochrony przyrody oraz działa na rzecz ochrony przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa miasta. Wszystko to odbywa się z naciskiem na promowanie krajoznawstwa i turystyki, w szczególności pieszej i rowerowej. W dalszeym ciągu trwa doposażanie i urządzanie budynku edukacyjnego i przyleglego terenu.

Wybierz się na spacer w Dolinę Potoku Czechowickiego!

Zapraszamy w malowniczą Dolinę Potoku Czechowickiego! Sporo tutaj ciekawych ptaków, są też zające, sarny i inne, zwierzęta. Teren jest bogaty w różnorodne siedliska roślinne. Dostępne są tutaj liczne naturalne dukty, ścieżka dydaktyczna i trakty leśne, pomosty na palach z altaną rekreacyjną, edukacyjny plac zabaw dla dzieci, stawy z bogatą roślinnością szuwarową i mokradła. Są tutaj urokliwe mostki, ruiny zamku i zabytki oraz pomniki przyrody. Teren jest otwarty przez 24 godziny na dobę, a wieczorem oświetlony. Od strony ulicy Mikołaja Kopernika zlokalizowany jest ogólnodostępny parking.


Na utrzymaniu biura Centrum Edukacji Ekologicznej:


Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach
Centrum Edukacji Ekologicznej


Zapraszamy na oficjalny serwis internetowy gminy:


Zapraszamy
w Dolinę Potoku Czechowickiego