Jesteś tutaj:

Złóż wniosek w programie „Czyste Powietrze” przez dwa dni w tygodniu w Centrum Edukacji Ekologicznej!

Złóż wniosek w programie „Czyste Powietrze” w Centrum Edukacji Ekologicznej!

UWAGA! Konsultacje w ramach programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Czyste Powietrze” są prowadzone w CEE we WTORKI (wyłącznie telefoniczne) i ŚRODY (wyłącznie stacjonarne – tylko dla umówionych osób).

UWAGA! W dniu 31 sierpnia 2021 r. z uwagi na odbywające się w CEE warsztaty polsko-słowackie obsługa telefoniczna w ramach Programu „Czyste Powietrze” prowadzona będzie tylko do godziny 11:00.

Infolinia Programu „Czyste Powietrze”: tel. 32 60 32 252

 • telefoniczne konsultacje i zapisy na stacjonarne konsultacje i składanie wniosków w CEE (z pomocą konsultantów) do programu WFOŚiGW:

  WTORKI w godz. 8-15

 • stacjonarne konsultacje i składanie wniosków w CEE (z pomocą konsultantów) do programu WFOŚiGW:

  ŚRODY w godz. 8-15 – po wcześniejszym zapisie telefonicznym

 • składanie gotowych (samodzielnie wypełnionych) wniosków w CEE do programu WFOŚiGW oraz odbiór materiałów informacyjnych programu WFOŚiGW – bez konsultacji:

  WTORKI i ŚRODY w godz. 8-15 – po wcześniejszym zapisie telefonicznym

 • PONIEDZIAŁKI, CZWARTKI I PIĄTKI są dniami, w których w CEE prowadzone są przez pracowników zajęcia edukacyjne i przyrodnicze (w tym terenowe) i w tych dniach Punkt Przyjmowania Wniosków w ramach PP „Czyste Powietrze” nie prowadzi działalności a konsultanci nie są dostępni – obsługa mieszkańców ramach programu w tych dniach w CEE nie jest prowadzona. Wszelkie informacje w sprawie programu udzielane są przez INFOLINIĘ WFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 pod numerem telefonu tel. 32 60 32 252.


Poznaj bogactwo przyrodnicze Centrum Edukacji Ekologicznej i Doliny Potoku Czechowickiego

 • Łonica czerwona

 • Bielik kapustnik

 • Świtezianka modra

 • Krzyżówka

 • Pałątka mała

 • Konwalijka dwulistna

 • Kotewka orzech wodny

 • Tatarak zwyczajny

 • Żaba zielona

 • Tężnica mała

 • Drozd śpiewak

Zapraszamy!

Zapraszamy do Centrum Edukacji Ekologicznej!

Pełni ono nie tylko funkcje edukacyjne, ale również informacyjne, turystyczno-krajoznawcze i promocyjne. Liczne realizowane projekty mają wpłynąć na obszar Doliny Potoku Czechowickiego. Celem jest rozwój i wzbogacenie infrastruktury oraz pielęgnowanie lokalnego zasobu przyrodniczego, kulturowego i rekreacyjnego.

W historycznym centrum Czechowic, w otoczeniu najważniejszych i najstarszych zabytków kulturowych, architektonicznych i przyrodniczych miasta powstał obiekt, który stanowi jej turystyczną wizytówkę, a to dzięki położeniu w urokliwej scenerii zrewitalizowanej i udostępnionej mieszkańcom oraz turystom Doliny Potoku Czechowickiego i w pobliżu drogi krajowej numer 1. Jest to miejsce, w którym akcentuje się przyrodnicze, kulturowe, krajoznawcze i rekreacyjne walory gminy. Krzewi się tutaj także wiedzę w dziedzinie ekologii i ochrony przyrody oraz działa na rzecz ochrony przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa miasta. Wszystko to odbywa się z naciskiem na promowanie krajoznawstwa i turystyki, w szczególności pieszej i rowerowej. W dalszeym ciągu trwa doposażanie i urządzanie budynku edukacyjnego i przyleglego terenu.

Punkt Informacji Turystycznej już wkrótce!

Dzięki pozyskaniu środków z Euroregionu Beskidy wkrótce będziemy mogli zaprosić również do naszego Punktu Informacji Turystycznej miasta, gminy i regionu! Będzie okazja, aby przy okazji zobaczyć nasze ekspozycje. Będzie można nacieszyć się wspaniałym widokiem na Dolinę Potoku Czechowickiego i okoliczne zabytki przyrody i kultury z naszej wieży widokowej! Zapraszamy już wkrótce.

Stworzenie punktu informacji iurystycznej pozwoli z kolei starać się o dofinansowania na infrastrukturę turystyczną oraz promującą gminę i jej atrakcje. Przy okazji odrestaurowana została i wypielęgnowana aleja zabytkowych lip kandelabrowych. W dalszych planach jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej na Podraj i do Górnego Lasu wraz z kładką nad drogą krajową. Wszystko to planujemy w ramach kolejnego etapu uporządkowania Doliny Potoku Czechowickiego. Chcemy, aby przy drodze krajowej powstał punkt obsługi podróżnych w ramach punktu informacji turystycznej. W naszej koncepcji jest parking i oznakowanie miejskich atrakcji mające na celu zachęcenie osób podróżujących drogą krajową do wizyty w Dolinie Potoku Czechowickiego i na terenie gminy. Zakończenie pierwszego etapu budowy Punktu Informacji Turystycznej planowane jest w 2021 roku.

Wybierz się na spacer w Dolinę Potoku Czechowickiego!

Zapraszamy w malowniczą Dolinę Potoku Czechowickiego! Sporo tutaj ciekawych ptaków, są też zające, sarny i inne, zwierzęta. Teren jest bogaty w różneorodne siedliska roślinne. Dostępne są liczne naturalne ścieżki, pomosty na palach, edukacyjny plac zabaw, stawy i mokradła. Są tutaj urokliwe mostki, ruiny zamku i zabytki oraz pomniki przyrody. Teren jest otwarty przez 24 godziny na dobę, a w nocy oświetlony.


Na utrzymaniu biura Centrum Edukacji Ekologicznej:


Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach
Centrum Edukacji Ekologicznej


Zapraszamy na oficjalny serwis internetowy gminy:

Logo Gminy Czechowice-Dziedzice

Zapraszamy
w Dolinę Potoku CzechowickiegoWykonanie: Paweł Mizera, CEE (2020)
Teksty i zdjęcia: CEE (Paweł Mizera, Przemysław Szwed i Joanna Ząbek) oraz zgodnie z podpisami