Skip to main content

Korytarze ekologiczne na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

W obrębie gminy Czechowice-Dziedzice wyodrębniono:

  • korytarze ichtiologiczne (o znaczeniu ponadregionalnym, regionalnym oraz cieki – obszary rdzeniowe),
  • korytarze herpetologiczne,
  • korytarze ornitologiczne (o znaczeniu ponadregionalnym oraz przystanki pośrednie o znaczeniu ponadregionalnym),
  • korytarze ekologiczne dla ssaków drapieżnych,
  • korytarze ekologiczne dla ssaków kopytnych,
  • korytarze ekologiczne dla nietoperzy,
  • korytarze spójności obszarów chronionych.