Skip to main content

O nas, czyli działalność Centrum Edukacji Ekologicznej

Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach prowadzi działalność od 2020 roku.

Obiekt jest częścią Urzędu Miejskiego, dlatego też nasza działalność jest ściśle związana ze strukturami czechowickiego magistratu.

Głównym celem Centrum Edukacji Ekologicznej jest edukacja ekologiczna, którą kierujemy głównie do dzieci i młodzieży, ale nie tylko. Część realizowanych przez nas przedsięwzięć kierujemy do całych rodzin i dorosłych. Oprócz tego skupiamy się na utrzymaniu terenów zielonych i całego, rozległego obiektu. Promujemy też różnorodność biologiczną oraz turystykę i krajoznawstwo.

W kręgu naszych zadań znajduje się ponadto turystyka piesza i rowerowa, dlatego też administrujemy gminnymi trasami rowerowymi. Dodatkowo realizujemy liczne projekty z dofinansowaniem zewnętrznym, których tematyka wiąże się z naszą działalnością. Dzięki tym projektom powstaje nowa infrastruktura i poszerza się oferta naszego obiektu. A wszystko to z 90-procentowym dofinansowaniem!

Początki są trudne, z uwagi na pandemię, niewielki skład osobowy oraz skromny budżet. Ale mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli rozwinąć i w pełni zaprezentować naszą działalność!