Skip to main content

Walory kulturowe

W okolicy Centrum Edukacji Ekologicznej możemy odnaleźć przykłady walorów kulturowych. Znajdujący się niedaleko kościół pw. św. Katarzyny należy do najstarszych budowli w naszym mieście. Kościół pierwotnie posiadał konstrukcję drewnianą, a pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1447 roku. Z tego obiektu zachowały się modrzewiowe drzwi, które można obejrzeć w Izbie Regionalnej w Czechowicach-Dziedzicach. Obecnie kościół jest murowany, wykończony w stylu barokowym. W środku możemy zobaczyć zabytkową ambonę, rzeźby i obrazy. Nad wejściem głównym umieszczono kartusz herbowy Kotulińskich. Wokół kościoła roztacza się stary cmentarz parafialny, otoczony murem, w którym umieszczono stacje drogi krzyżowej. Na terenie przykościelnym znajdują się też zabytkowe budowle i pomniki. W kościele znajdują się jedne z najlepszych organów w Czechowicach, dlatego organizuje się tutaj liczne koncerty.

Z tym terenem związane są też niematerialne dobra kultury, zachowane w postaci podań i legend. Szerzej można się z nimi zapoznać w książce wydanej przez Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic – Podania i legendy Czechowic-Dziedzic. Znajdziemy tam legendę o Raju i Knaju, o Czarnej Pani, zamieszkującej zamek Wilczka i zmieniającej się w czarnego kozła, o księciu Sokołowskim, który pilnował swoich skarbów, a także o Świętej Pani, która opiekowała się dziećmi w Zbijowie i w Mazańcowicach. Z podania o Bożkowcu możemy dowiedzieć się, że na terenie obecnego kościoła, zamku Wilczka i Pałacu Kotulińskiego stał niegdyś święty gaj, gdzie ludność zamieszkująca te tereny oddawała cześć Perunowi. Ale to są tylko legendy…