Skip to main content

Zwiedzanie CEE

Aktualnie w budynku edukacyjnym CEE można zobaczyć ekspozycje złożone z makiety „zamku” Wilczków, artefaktów z wykopalisk na wzgórzu zamkowym, wystawy fotograficznej „Przyroda Czechowic-Dziedzic” oraz fotografii z warsztatów transgranicznych.

UWAGA! Wystawy można zwiedzać wyłącznie z PRZEWODNIKIEM – w formie papierowej (wydawanym w punkcie informacyjnym) lub pracownikiem CEE, który oprowadza po ekspozycjach i opowiada o zgromadzonych zbiorach oraz działalności CEE. Poszczególne gabloty i ekspozycje posiadają numery porządkowe i są opisane w przewodniku papierowym lub omawiane przez przewodnika – jest to celowy zabieg, gdyż nasze wystawy mają charakter dydaktyczny, a poszczególne treści edukacyjne mają być w założeniu odkrywane i samodzielnie odgadywane przez zwiedzających i odbywających zajęcia i muszą umożliwiać realizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem aktywnego procesu poznawczego, umożliwiać zgadywanie pewnych treści, np. nazw przedstawionych w ekspozycjach przyrodniczych gatunków ptaków bądź przeznaczenia artefaktów z wystawy historycznej. Pamiętaj – nie jesteśmy obiektem muzealnym, a nasze ekspozycje jedynie uzupełniają realizowane tutaj zadania edukacyjne, skierowane w szczególności do dzieci i młodzieży!

Jest możliwość również umówienia się na zwiedzanie terenu CEE z przewodnikiem, który chętnie opowie o ekologicznym charakterze upraw w ogródkach tematycznych, okolicznych zwierzętach, łąkach kwietnych, hotelach dla owadów, walorach retencyjnych wzgórza zamkowego, a nawet o… zamkowych legendach! A dodatkowo pokaże tajemne ścieżki leśne i instalacje terenowe, na przykład paśniki i karmniki z recyklingu czy pomniki przyrody. Zwiedzanie terenu CEE może również – na życzenie – objąć teren Doliny Potoku Czechowickiego, wraz z urządzeniami hydrologicznymi i użytkiem ekologicznym.

Pamiętaj – zejście z wytyczonych ścieżek na terenie CEE, w tym w szczególności zeście na dno zbiorników retencyjnych jest legalne i bezpieczne tylko z pracownikiem CEE, gdyż teren jest podmokły i niebezpieczny do samodzielnego zwiedzania. Pełno tam ukrytych w wysokiej trawie urządzeń hydrologicznych (m.in. otworów i studni, betonowych śluz i progów wodnych, kanałów ukrytych w zaroślach, stref szuwarowych i grząskich łąk, bagien, zalewisk i przekopów. Eksplorując teren poza ścieżkami bez pracownika CEE, który zna teren, ryzykujesz swoje zdrowie, a nawet życie! Dodatkowo częściowo jest to teren gniazdowania, m.in. kaczek i wydr – wchodząc tam pomimo zakazu możesz spowodować ich zniszczenie, a przy okazji na przykład skręcić bądź złamać sobie nogę! 


Co należy zrobić, aby zwiedzić ekspozycje w CEE?

To proste! Wystarczy:

⟶ umówić się telefonicznie lub mailowo (tel. 32 450 74 84, e-mail: cee@um.czechowice-dziedzice.pl)

⟶ wejść przez
wejście nr 2 (od strony wieży widokowej – w dni robocze w godz. 8-15 – ostatnie wejście w celu zwiedzania możliwe najpóźniej o godz. 14:30 – w razie zamkniętych drzwi należy zadzwonić na dzwonek znajdujący się na drzwiach) do budynku edukacyjnego, podejść do punktu informacyjnego i zapytać o możliwość zwiedzania. Pracownik obsługujący punkt zorientuje się, czy jest w danej chwili wolny przewodnik – pracownik CEE – lub wyda przewodnik papierowy. Jeśli zwiedzanie nie jest w danej chwili możliwe – umówi Cię na inny termin, poprosi Cię aby zaczekać przy stoliku lub (w miarę możliwości) sam pokaże Ci ekspozycje. Pamiętaj jednak, że pracownik punktu musi być dyspozycyjny, aby obsługiwać innych gości oraz linię telefoniczną. Inni pracownicy CEE, którzy zamiennie pełnią również rolę przewodników, mają również inne obowiązki służbowe – realizujemy prace utrzymaniowe, przygotowujemy i prowadzimy zajęcia dla dzieci (i nie tylko), obsługujemy innych mieszkańców (w tym telefonicznie) jak również organizacje pozarządowe i kluby, realizujemy projekty zewnętrzne oraz (jak to w urzędzie) musimy na bieżąco przerabiać całą masę formalnej dokumentacji, wniosków, sprawozdań i innych dokumentów, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania naszego biura i Urzędu Miejskiego. Oczywiście wszystko po to, aby CEE mogło funkcjonować, aby teren był zadbany i nasza działalność tudzież oferta nadal się rozwijały, a obsługa w CEE była na jak najwyższym poziomie! Pamiętaj – samo nic się nie dzieje, a zakres naszej działalności jest bardzo szeroki i różnorodny. Miej zatem prosimy na uwadze, iż nieumówione zwiedzanie może być niestety krótsze, niż chcielibyśmy. Zdecydowanie bardziej warto umówić się wcześniej i mieć pewność, że będziemy mogli niezakłócenie i właściwie merytorycznie poświęcić Ci nasz czas!

W sali ekspozycyjnej CEE odbywają się zajęcia edukacyjne oraz obsługa mieszkańców w ramach m.in. Programu „Czyste Powietrze” i organizacji pozarządowych, okazjonalnie odbywają się tutaj również inne wydarzenia, jak również sale są wynajmowane, toteż nie zawsze ekspozycje w CEE są dostępne do zwiedzania i nie zawsze przewodnik ma możliwość oprowadzenia po wystawach. Aby mieć pewność, że sala i wystawy w czasie planowanej wizyty będą dostępne, najlepiej się umówić – co zdecydowanie zalecamy!

Teren CEE jest natomiast dostępny przez 24 godziny na dobę! Zapraszamy!