Skip to main content

Walory krajoznawcze

Charakterystycznym elementem naszej okolicy jest Pałac Kotulińskich, powstały w XVIII wieku. Stanowi on dobry przykład stylu barokowego, z elementami rokokowymi widocznymi w zdobnictwie. Pałac z biegiem lat zmieniał właścicieli, a każdy z nich upiększał swoje włości. Wprowadzali oni różne modernizacje, zajmowali się upiększeniem ogrodów (stąd nasza aleja lipowa) czy budowali nowe obiekty, jak np. bażanciarnia.

Na końcu alei lipowej znajduje się dąb „Bartek”, nasz najstarszy pomnik przyrody. Ma on 24 m wysokości i 525 cm obwodu pnia. Podlega ochronie od 1954 roku.

Patrząc z naszego wzgórza możemy też zobaczyć najstarszą szkołę w naszym mieście, a mianowicie Szkołę Podstawową nr 1, której obecny budynek datuje się na 1911 rok. Pierwsze wzmianki o czechowickiej szkole, najpierw parafialnej, pochodzą z XVII wieku. Wtedy mieściła się ona w drewnianym budynku, obok którego potem wybudowano murowaną szkołę.

Na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej znajdują się też XVIII-wieczne ruiny ceglanego spichlerza, które potem były zaadaptowane na spichlerz. Wcześniej  na tym miejscu znajdował się dwór z XIV wieku. Ruiny te stanowią pozostałości po jednej z najstarszych budowli na tym terenie.