Skip to main content

Edukacyjny plac zabaw już otwarty!

Od 26 września 2020 r. otwarty jest edukacyjny plac zabaw w ramach kompleksu CEE. Obiekt mieści się przy ulicy Chłopskiej, w pobliżu budynku przedszkola i Czechowickiej Doliny Jaskrów.

Prosimy, aby nie niszczyć urządzeń ani tablic edukacyjnych i aby pozostawić korzystanie z nich wyłącznie dla dzieci… Niestety, zaobserwowaliśmy już pierwsze zniszczenia.

Pod koniec września zakończyły się też ostatnie prace na wieży widokowej. Na sesji 29 września 2020 r. Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach przyjęła regulamin obiektu. Uchwała ma uprawomocnić się w ciągu 14 dni, po tym czasie będzie można już w pełni korzystać z wieży!