Skip to main content

Powstaje mobilny Punkt Informacji Turystycznej. Co się na niego będzie składać? Zapraszamy do składania ofert

Centrum Edukacji Ekologicznej – wraz z Wydziałem Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach – realizuje projekt „Na drodze w Beskidy. Mobilny punkt informacji i promocji turystycznej regionu”.

W ramach mikroprojektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy, powstaje mobilny punkt obsługi ruchu turystycznego, w postaci namiotu promocyjnego wraz z wyposażeniem dodatkowym, jak również z dodatkowym doposażeniem stacjonarnego Punktu Informacji Turystycznej.

Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach projektu to 35.293,82 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR w wysokości 29.999.94 EUR (85%) oraz z budżetu państwa w kwocie 1.764,69 EUR (5%). Zadanie jest realizowane od lutego do listopada 2021 roku.

Jest to projekt transgraniczny, a partnerem naszej gminy w projekcie jest czeskie miasto Frýdlant nad Ostravicí.

W ramach projektu przewidziano udzielenie następujących zamówień:

1) usługa przewozu osób i sprzętu na imprezy plenerowe na terenie Polski wraz z obsługą stoiska (zintegrowana i połączona usługa cateringowa, w tym zaopatrzeniowa i obsługowa obejmująca kompleksową organizację i obsługę stoiska);
2) usługa przewozu osób i sprzętu na imprezy plenerowe na terenie Czech wraz z obsługą stoiska (zintegrowana i połączona usługa cateringowa, w tym zaopatrzeniowa i obsługowa obejmująca kompleksową organizację i obsługę stoiska);
3) usługa zaopatrzenia gastronomicznego stoiska w czasie imprez plenerowych (zakup ciast);
4) wykonanie kompletu oznaczeń promocyjnych;
5) wykonanie i publikacja materiału prasowego;
6) wykonanie strony internetowej;
7) opracowanie i wykonanie ulotek promocyjnych;
8) opracowanie i wykonanie broszur promocyjnych;
9) dostawa mobilnego namiotu ekspozycyjno-promocyjnego z niezbędnymi integralnymi akcesoriami montażowymi;
10) dostawa mobilnych stołów i krzeseł (jako wyposażenie dodatkowe namiotu ekspozycyjno-promocyjnego);
11) dostawa mobilnych stojaków na ulotki i materiały promocyjno-informacyjne (jako wyposażenie dodatkowe namiotu ekspozycyjno-promocyjnego);
12) dostawa mobilnych stołów ekspozycyjnych (jako niezbędne doposażenie punktu informacji turystycznej);
13) dostawa mobilnych krzeseł (jako niezbędne doposażenie punktu informacji turystycznej);

Szczegóły i specyfikacje zamówień:

1) usługa cateringowa obejmująca obsługę gastronomiczną i zaopatrzeniowo-techniczną stoiska wystawienniczo-promocyjnego, w tym przewóz osób – obsługi i transport materiałów – wyposażenia stoiska – niezbędnych do obsługi i wyposażenia stoiska jw., na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, w ramach organizacji wskazanego przez Zamawiającego miejscowego wydarzenia okolicznościowego, w szczególności przewóz osób (3-4) i transport (z magazynu na miejsce ekspozycji i z powrotem) stoiska promocyjnego wraz z materiałami promocyjnymi i degustacyjnymi – żywność (namiot, akcesoria, stoły i krzesła mobilne, stojak na ulotki mobilny, ulotki i broszury min. 2x 200 szt., degustacyjne produkty regionalne – ciasta min. 10x 4,5 kg) oraz obsługa techniczna i gastronomiczna stoiska w czasie wystawienia (ryczałt) przez min. 3 osoby, w tym 2 w strojach regionalnych nawiązujących do loklanych tradycji – wymagana własna pełna baza narzędziowa w celach realizacji montażu i demontażu stoiska jak w specyfikacji, zapewnienie przewozu dla żywności (wymagane ważne badania sanepidowskie osoby obsługującej) zapewniające jej bezpieczny transport i podanie, zapewnienie materiałów do obsługi gastronomicznej (obrusy, sztućce i naczynia jednorazowego użytku, serwetki itp. dla min. 200 porcji każdorazowo), wymagana odpowiednia ładowność samochodu i uprawnienia kierowcy kat. min. C, łączna długość przejazdu do 50 km, czas pracy do 12h (ilość jednostkowych usług wg specyfikacji jw. planowanych do realizacji w okresie do 10 miesięcy w 2021 roku – 8, z możliwością braku realizacji wszystkich z uwagi na sytuację epidemiczną, daty poszczególnych imprez z uwagi na trudną do przewidzenia sytuację epidemiczną i nie dającą się przewidzieć w 10-miesięcznej perspektywie sytuacją epidemiczną i prawną tj. dotyczącą prawnej możliwości realizacji imprez i wydarzeń, jak również ze względu na brak wystarczających ustaleń w ramach kalendarza imprez, zostaną wskazane przez Zamawiającego nie później niż 14 dni przed realizacją danej imprezy, a złożenie oferty jest równoznaczne ze zobowiązaniem się przez Zamawiającego do realizacji wszystkich jednostkowych usług w ramach niniejszego zamówienia)

Termin realizacji (wykonania i dostawy): do 30 listopada 2021 r. (z możliwością przedłużenia)
Oferty realizacji obejmujące cenę łączną (w PLN, brutto) za jednostkową usługę wg ww. przedmiotu zamówienia (kryterium: A. cena 100%, gdzie najniższa cena daje 100% spełnienia kryterium) można składać do 15 lutego br. do godz. 15:00 na adres e-mail cee@um.czechowice-dziedzice.pl lub w formie papierowej w Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach (ul. Hr. Kotulińskiego 2, w godzinach pracy)

2) usługa cateringowa obejmująca obsługę gastronomiczną i zaopatrzeniowo-techniczną stoiska wystawienniczo-promocyjnego, w tym przewóz osób – obsługi i transport materiałów – wyposażenia stoiska – niezbędnych do obsługi i wyposażenia stoiska jw., zamiejscowych poza terenem Gminy Czechowice-Dziedzice, w ramach organizacji wskazanego przez Zamawiającego zamiejscowego wydarzenia okolicznościowego (na terenie Czech), w szczególności przewóz osób (3-4) i transport (z magazynu na miejsce ekspozycji i z powrotem) stoiska promocyjnego wraz z materiałami promocyjnymi i degustacyjnymi – żywność (namiot, akcesoria, stoły i krzesła mobilne, stojak na ulotki mobilny, ulotki i broszury min. 2x 200 szt., degustacyjne produkty regionalne – ciasta min. 10x 4,5 kg) oraz obsługa techniczna i gastronomiczna stoiska w czasie wystawienia (ryczałt) przez min. 3 osoby, w tym 2 w strojach regionalnych nawiązujących do loklanych tradycji – wymagana własna pełna baza narzędziowa w celach realizacji montażu i demontażu stoiska jak w specyfikacji, zapewnienie przewozu dla żywności (wymagane ważne badania sanepidowskie osoby obsługującej) zapewniające jej bezpieczny transport i podanie, zapewnienie materiałów do obsługi gastronomicznej (obrusy, sztućce i naczynia jednorazowego użytku, serwetki itp. dla min. 200 porcji każdorazowo), wymagana odpowiednia ładowność samochodu i uprawnienia kierowcy kat. min. C, łączna długość przejazdu do 260 km, czas pracy do 12h (ilość jednostkowych usług wg specyfikacji jw. planowanych do realizacji w okresie do 10 miesięcy w 2021 roku – 2, z możliwością braku realizacji wszystkich z uwagi na sytuację epidemiczną, daty poszczególnych imprez z uwagi na trudną do przewidzenia sytuację epidemiczną i nie dającą się przewidzieć w 10-miesięcznej perspektywie sytuacją epidemiczną i prawną tj. dotyczącą prawnej możliwości realizacji imprez i wydarzeń, jak również ze względu na brak wystarczających ustaleń w ramach kalendarza imprez, zostaną wskazane przez Zamawiającego nie później niż 14 dni przed realizacją danej imprezy, a złożenie oferty jest równoznaczne ze zobowiązaniem się przez Zamawiającego do realizacji wszystkich jednostkowych usług w ramach niniejszego zamówienia)

Termin realizacji (wykonania i dostawy): do 30 listopada 2021 r. (z możliwością przedłużenia)
Oferty realizacji obejmujące cenę łączną (w PLN, brutto) za jednostkową usługę wg ww. przedmiotu zamówienia (kryterium: A. cena 100%, gdzie najniższa cena daje 100% spełnienia kryterium) można składać do 15 lutego br. do godz. 15:00 na adres e-mail cee@um.czechowice-dziedzice.pl lub w formie papierowej w Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach (ul. Hr. Kotulińskiego 2, w godzinach pracy)

3) usługa zaopatrzenia gastronomicznego stoiska w czasie imprez plenerowych (zakup ciast) obejmująca zaopatrzenie stoiska wystawienniczo-promocyjnego w regionalne produkty degustacyjne o profilu cukierniczym, nawiązujące do lokalnych tradycji wypieku i realizowane lokalnie przez koło gospodyń z wykorzystaniem regionalnych produktów ekologicznych – ciasto regionalne wykonane rękodzielniczo na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice przez lokalne koło o wadze min. 4,5 kg, umożliwiające wykonanie min. 20 porcji degustacyjnych, na jednostkową 1-dniową akcję wystawienniczo-promocyjną, w zależności od terminów organizowanych imprez, zamówienie obejmuje 10 jednostkowych zakupów obejmujących 10 ciast jw. na każdy jednostkowy zakup (ilość jednostkowych zakupów planowanych do realizacji w okresie do 10 miesięcy w 2021 roku – 10, z możliwością braku realizacji wszystkich z uwagi na sytuację epidemiczną, daty poszczególnych imprez z uwagi na trudną do przewidzenia sytuację epidemiczną i nie dającą się przewidzieć w 10-miesięcznej perspektywie sytuacją epidemiczną i prawną tj. dotyczącą prawnej możliwości realizacji imprez i wydarzeń, jak również ze względu na brak wystarczających ustaleń w ramach kalendarza imprez, zostaną wskazane przez Zamawiającego nie później niż 14 dni przed realizacją danej imprezy, a złożenie oferty jest równoznaczne ze zobowiązaniem się przez Zamawiającego do realizacji wszystkich jednostkowych usług w ramach niniejszego zamówienia)

Termin realizacji (sprzedaży i dostawy): do 30 listopada 2021 r. (z możliwością przedłużenia)
Oferty realizacji obejmujące cenę łączną (w PLN, brutto) za jednostkowy zakup wg ww. przedmiotu zamówienia (kryterium: A. cena 100%, gdzie najniższa cena daje 100% spełnienia kryterium) można składać do 15 lutego br. do godz. 15:00 na adres e-mail cee@um.czechowice-dziedzice.pl lub w formie papierowej w Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach (ul. Hr. Kotulińskiego 2, w godzinach pracy)

4) wykonanie kompletu banerów i oznaczeń promocyjnych obejmuje:
a) logotyp punktu informacji turystycznej na podstawie dostarczonej koncepcji, w tym projekt logotypu (opracowanie graficzne) + wizualizacja elektroniczna – 1 szt., naklejka wodoodporna i ścieralnoodporna na podświetlaną doniczkę (pełny kolor) – 2 szt., naklejka wodoodporna i ścieralnoodporna na ladę ok. 0,5×0,5 m (pełny kolor) – 1 szt.
b) winder promocyjny, w tym projekt winderu (opracowanie graficzne), wg ustaleń – 1 szt., winder stand. z obciążeniem z logotypami (pełny kolor), wg ustaleń – 4 szt.
c) baner do namiotu promocyjnego, w tym projekt banneru, wg ustaleń – 1 szt., baner wodoodporny 2,0×0,3 m z nadrukiem i rzepami mocującymi (pełny kolor), wg ustaleń – 4 szt., baner wodoodporny 2,0×0,3 m z nadrukiem jednolitym i rzepami mocującymi, wg ustaleń – 4 szt.

Termin realizacji (wykonania i dostawy): do 30 sierpnia 2021 r.
Oferty realizacji obejmujące cenę łączną (w PLN, brutto) za ww. przedmiot zamówienia (kryterium: A. cena 100%, gdzie najniższa cena daje 100% spełnienia kryterium, B. gwarancja 20% – gdzie okres 5 lat gwarancji daje 100% spełnienia kryterium, 4 lata gwarancji daje 75% spełnienia kryterium, 3 lata gwarancji daje 50% spełnienia kryterium, 2 lata gwarancji daje 25% spełnienia kryterium, poniżej – 0%) można składać do 15 lutego br. do godz. 15:00 na adres e-mail cee@um.czechowice-dziedzice.pl lub w formie papierowej w Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach (ul. Hr. Kotulińskiego 2, w godzinach pracy)

5) wykonanie i publikacja materiału prasowego w wymiarze min. 1/2 strony (1/2 kolumny) w prasie regionalnej, 1 szt.

Termin realizacji (wykonania i dostawy): do 30 listopada 2021 r. (z możliwością przedłużenia)
Oferty realizacji obejmujące cenę łączną (w PLN, brutto) za ww. przedmiot zamówienia (kryterium: A. cena 100%, gdzie najniższa cena daje 100% spełnienia kryterium) można składać do 15 lutego br. do godz. 15:00 na adres e-mail cee@um.czechowice-dziedzice.pl lub w formie papierowej w Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach (ul. Hr. Kotulińskiego 2, w godzinach pracy)

6) wykonanie strony internetowej obejmuje wykonanie strony internetowej informacji turystycznej, responsywnej i bezpiecznej, zadokowanej na zewnętrznych serwerach, z 5-letnim serwisem i gwarancją (kopie zapasowe, aktualizacja, przywracanie w ramach potrzeb, konserwacja i utrzymanie – w cenie na 5 lat), z translatorem (tłumaczeniem treści), promująca walory turystyczne, przyrodnicze
i kulturowe (Czechowice-Dziedzice i czeski Frydlant nad Ostravici), jak również Euroregionu Beskidy, zapraszającej do odwiedzenia regionu Beskidy, skierowana do osób zainteresowanych odwiedzeniem regionu i poznaniem bogactwa przyrodniczego i kulturalnego regionu Beskidy (obejmuje tłumaczenie na język czeski) – ściśle wg wytycznych Zamawiającego, 1 szt.

Termin realizacji (wykonania i dostawy): do 30 listopada 2021 r. (z możliwością przedłużenia)
Oferty realizacji obejmujące cenę łączną (w PLN, brutto) za ww. przedmiot zamówienia (kryterium: A. cena 100%, gdzie najniższa cena daje 100% spełnienia kryterium) można składać do 15 lutego br. do godz. 15:00 na adres e-mail cee@um.czechowice-dziedzice.pl lub w formie papierowej w Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach (ul. Hr. Kotulińskiego 2, w godzinach pracy)

7-8)
Opracowanie i wykonanie ulotek i broszur informacyjnych obejmuje:
1 projekt broszury, 1 projekt ulotki, 1 wydruk broszury – na spirali 8 stron (4+8) format A4 papier kredowy mat 350 g (okładka) i 170 g (wnętrze), 3500 szt., 1 wydruk ulotek – dwustronne format A6, papier kredowy mat 250 g, z dostawą, 3500 szt.

Termin realizacji (wykonania i dostawy): do 31 sierpnia 2021 r. (z możliwością przedłużenia)
Oferty realizacji obejmujące cenę łączną (w PLN, brutto) za ww. przedmiot zamówienia (kryterium: A. cena 100%, gdzie najniższa cena daje 100% spełnienia kryterium) można składać do 15 lutego br. do godz. 15:00 na adres e-mail cee@um.czechowice-dziedzice.pl lub w formie papierowej w Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach (ul. Hr. Kotulińskiego 2, w godzinach pracy)

9) dostawa mobilnego namiotu ekspozycyjno-promocyjnego z niezbędnymi integralnymi akcesoriami montażowymi obejmuje sprzedaż i dostawę przedmiotów:
namiot ekspresowy 4x6m 8 mkw kolor szary z dopinanymi ścianami bocznymi z przeznaczeniem na 24-32 osób jednocześnie, wysokość boku 2,25-2,55 m, wysokość kalenicy 3,40-3,70 m, poszycie dachu: 300g/m² 300Dx300D poliester z PVC na tylnej stronie, ściany boczne i tylne 300g/m² 300Dx300D poliester z PVC na tylnej stronie, rama aluminiowa, rury/złączki 40x40x1,1 mm + 25x25x1,1 mm + 26x13x1,1 mm, wymiar w stanie złożonym 2,02×0,44×0,28 m, odporny na działanie promieni UV, 100% wodoodporny, masa 73 kg, dołączone ściany boczne 6 szt. z panoramicznymi oknami + 2 szt. zamykane na zamek, wyposażenie: kotwy 25 cm, torba z kółkami, zestaw zabezpieczający 4 (kotwy mocujące 60cm i pasy zabezpieczające), obciążniki 6 kg 8 szt., całość do celów promocyjno-wystawienniczych, do wystawienia zewnętrznego

Termin realizacji (sprzedaży i dostawy): do 30 kwietnia 2021 r.
Oferty realizacji obejmujące cenę łączną (w PLN, brutto) za ww. przedmiot zamówienia (kryterium: A. cena 100%, gdzie najniższa cena daje 100% spełnienia kryterium, B. gwarancja 20% – gdzie okres 5 lat gwarancji daje 100% spełnienia kryterium, 4 lata gwarancji daje 75% spełnienia kryterium, 3 lata gwarancji daje 50% spełnienia kryterium, 2 lata gwarancji daje 25% spełnienia kryterium, poniżej – 0%) można składać do 15 lutego br. do godz. 15:00 na adres e-mail cee@um.czechowice-dziedzice.pl lub w formie papierowej w Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach (ul. Hr. Kotulińskiego 2, w godzinach pracy)

10) dostawa mobilnych stołów i krzeseł (jako wyposażenie dodatkowe namiotu ekspozycyjno-promocyjnego) obejmuje sprzedaż i dostawę przedmiotów:
krzesła składane 48x43x89 cm czarne 12 szt., składany stół prostokątny 182x74x74 cm czarny 1 szt., składany stół okrągły Ø80×110 cm czarny 3 szt., wózek transportowy pionowy 150 kg, 1 szt.

Termin realizacji (sprzedaży i dostawy): do 30 kwietnia 2021 r.
Oferty realizacji obejmujące cenę łączną (w PLN, brutto) za ww. przedmiot zamówienia (kryterium: A. cena 100%, gdzie najniższa cena daje 100% spełnienia kryterium, B. gwarancja 20% – gdzie okres 5 lat gwarancji daje 100% spełnienia kryterium, 4 lata gwarancji daje 75% spełnienia kryterium, 3 lata gwarancji daje 50% spełnienia kryterium, 2 lata gwarancji daje 25% spełnienia kryterium, poniżej – 0%) można składać do 15 lutego br. do godz. 15:00 na adres e-mail cee@um.czechowice-dziedzice.pl lub w formie papierowej w Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach (ul. Hr. Kotulińskiego 2, w godzinach pracy)

11) dostawa mobilnych stojaków na ulotki i materiały promocyjno-informacyjne (jako wyposażenie dodatkowe namiotu ekspozycyjno-promocyjnego) obejmuje sprzedaż i dostawę przedmiotów:
mobilne stojaki na ulotki o wymiarze max. A4, wysokość 140-150 cm, 5 półek, możliwość podziału każdej półki na dwie części dla materiałów o szerokości 105 mm, składany bez konieczności zdejmowania materiałów ekspozycyjnych, podstawa stabilna stalowa, kolor czarny lub popielaty, 2 szt.

Termin realizacji (sprzedaży i dostawy): do 30 kwietnia 2021 r.
Oferty realizacji obejmujące cenę łączną (w PLN, brutto) za ww. przedmiot zamówienia (kryterium: A. cena 100%, gdzie najniższa cena daje 100% spełnienia kryterium, B. gwarancja 20% – gdzie okres 5 lat gwarancji daje 100% spełnienia kryterium, 4 lata gwarancji daje 75% spełnienia kryterium, 3 lata gwarancji daje 50% spełnienia kryterium, 2 lata gwarancji daje 25% spełnienia kryterium, poniżej – 0%) można składać do 15 lutego br. do godz. 15:00 na adres e-mail cee@um.czechowice-dziedzice.pl lub w formie papierowej w Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach (ul. Hr. Kotulińskiego 2, w godzinach pracy)

12) dostawa mobilnych stołów ekspozycyjnych (jako niezbędne doposażenie punktu informacji turystycznej) obejmuje sprzedaż i dostawę przedmiotów:
stoły 1600x700x760 mm z płyty o grubości 28 mm oklejone PVC 2 mm kolor dąb, nogi/statywy metalowe o profilu prostokątnym w wymiarze 40×40 mm kolor czarny lub aluminium, w tym stoły składane stosowo (składane statywy z nogami) 4 szt. oraz stoły mobilne ze składanym blatem 4 szt., wózek poziomy do transportu i magazynowania stołów 1600×800 mm metalowy na kółkach gumowanych z uchwytem, 1 szt.

Termin realizacji (sprzedaży i dostawy): do 30 kwietnia 2021 r.
Oferty realizacji obejmujące cenę łączną (w PLN, brutto) za ww. przedmiot zamówienia (kryterium: A. cena 100%, gdzie najniższa cena daje 100% spełnienia kryterium, B. gwarancja 20% – gdzie okres 5 lat gwarancji daje 100% spełnienia kryterium, 4 lata gwarancji daje 75% spełnienia kryterium, 3 lata gwarancji daje 50% spełnienia kryterium, 2 lata gwarancji daje 25% spełnienia kryterium, poniżej – 0%) można składać do 15 lutego br. do godz. 15:00 na adres e-mail cee@um.czechowice-dziedzice.pl lub w formie papierowej w Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach (ul. Hr. Kotulińskiego 2, w godzinach pracy)

13) dostawa mobilnych krzeseł (jako niezbędne doposażenie punktu informacji turystycznej) obejmuje sprzedaż i dostawę przedmiotów:
składane, zapewniające szybki montaż i łatwe magazynowanie, krzesła metalowe wykonane z dwukrotnie cynkowanej stali, malowane proszkowo i pokryte powłoką poliestrową zapobiegającą rdzewieniu, kolor antracyt, wymiary 81x42x52, do wystawienia zewnętrznego, 50 sztuk

Termin realizacji (sprzedaży i dostawy): do 30 kwietnia 2021 r.
Oferty realizacji obejmujące cenę łączną (w PLN, brutto) za ww. przedmiot zamówienia (kryterium: A. cena 100%, gdzie najniższa cena daje 100% spełnienia kryterium, B. gwarancja 20% – gdzie okres 5 lat gwarancji daje 100% spełnienia kryterium, 4 lata gwarancji daje 75% spełnienia kryterium, 3 lata gwarancji daje 50% spełnienia kryterium, 2 lata gwarancji daje 25% spełnienia kryterium, poniżej – 0%) można składać do 15 lutego br. do godz. 15:00 na adres e-mail cee@um.czechowice-dziedzice.pl lub w formie papierowej w Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach (ul. Hr. Kotulińskiego 2, w godzinach pracy)

Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy