Skip to main content

Punkt Informacji Turystycznej w CEE

W grudniu 2020 r. wewnątrz budynku CEE doposażono stanowisko Punktu Informacji Turystycznej. Pełne jego uruchomienie – o ile ograniczenia epidemiczne pozwolą – planowane jest na rok 2021.

Stoisko Punktu Informacji Turystycznej uzupełni ofertę i działalność edukacyjną i przyrodniczo-krajoznawczą CEE.

Pierwsze szkolne zajęcia edukacyjne (z udziałem m.in. uczniów SP nr 3 z Ligoty) i przedsięwzięcia krajoznawcze (rajd rowerowy) odbywały się w CEE już we wrześniu 2020 r., niedługo po oddaniu obiektu do użytku. Dzięki nowemu nabytkowi i zakupionemu w trakcie projektu sprzętowi, w CEE organizowane będą mogły być również zajęcia z krajoznawstwa i przedsięwzięcia turystyczne.

Punkt został wyposażony m.in. w stanowisko obsługi turystów, a także fotele, siedziska i stoły plenerowe z ławkami oraz stojaki na rowery, stojaki na ulotki i foldery, donice i rośliny ozdobne. Przy punkcie można zobaczyć liczne atrakcje turystyczne – ruiny „zamku” Wilczków, aleję lipową, pomniki przyrody i zabytki – kościół Świętej Katarzyny i założenie pałacowo-parkowe Pałac Kotulińskich z XVIII wieku.

W 2021 roku projekt „Zapraszamy w Beskidy. Stacjonarny punkt informacji i promocji turystycznej regionu” znajdzie kontynuację w postaci budowy mobilnego Punktu Informacji Turystycznej. Oba projekty zostały przygotowane i złożone na początku 2020 roku i – po pozytywnej ocenie – uzyskały dofinansowanie z Euroregionu Beskidy w lipcu br. Są to projekty transgraniczne, a partnerem naszej gminy w projekcie jest czeskie miasto Frýdlant nad Ostravicí. Dofinansowania z EFRR oraz budżetu państwa w każdym z obu projektów sięgają prawie 32 tys. EUR, co stanowi 90% wartości projektów. Koszty gminy to 10 procent wydatków. Mikroprojekty są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Budynek CEE, jako obiekt edukacyjno-administracyjny, przeznaczony jest – zgodnie z nazwą i założeniami projektu budowy Centrum Edukacji Ekologicznej i rewitalizacji Doliny Potoku Czechowickiego – do realizacji wydarzeń edukacyjnych, lekcji i warsztatów (m.in. edukacyjnych, przyrodniczych i krajoznawczych, w tym z zakresu bioróżnorodności, edukacji klimatycznej i regionalizmu) dla dzieci i młodzieży, warsztatów dydaktycznych, wykładów i szkoleń oraz niewielkich, okazjonalnych ekspozycji, uzupełniających ofertę edukacyjną obiektu. W budynku znajduje się sala wykładowo-konferencyjna, wyposażona w sprzęt projekcyjny i multimedialny, jak również hol – pełniący również rolę foyer – z toaletami, szatnią, antresolą i przestrzenią ekspozycyjną oraz strefą recepcyjno-obsługową, przeznaczoną do organizacji wydarzeń promocyjno-edukacyjnych i szkoleniowych, jak również prowadzenia innych wydarzeń i imprez okolicznościowych, takich jak np. koncerty oraz inne wydarzenia kulturalne, sportowo-rekreacyjne i krajoznawcze (m.in. pikniki czy rajdy piesze i rowerowe).

Zajęcia edukacyjne w Centrum Edukacji Ekologicznej prowadzone są jednak również – i przede wszystkim – w formie plenerowej, na terenie całego kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego CEE, obejmującego – oprócz wzgórza zamkowego – również Dolinę Potoku Czechowickiego, wraz m.in. ze zbiornikami retencyjnymi z edukacyjnymi miniaturami zapór wodnych i pokazowymi urządzeniami hydrologicznymi, ścieżką dydaktyczną, edukacyjnym placem zabaw oraz użytkiem ekologicznym „Czechowicka Dolina Jaskrów”, ze ścieżką na palach i altaną rekreacyjną. Korzystanie z punktu piknikowo-obserwacyjnego, dodatkowo wzbogaci i urozmaici ofertę prowadzonych przez CEE zajęć terenowych, ale powinno również przypaść do gustu turystom – dla których nowo powstający punkt jest dedykowany – oraz licznym spacerowiczom.